Vi sinh Kháng Nấm Trichoderma (200g)

90.000 85.000

Vi sinh ức chế sinh trưởng của nấm bệnh

ĐẶT HÀNG NHANH

Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển!

Bấm để gọi
0905.44.1985