(Combo miễn ship) Chế phẩm BVTV trừ sâu, nấm bệnh cho vườn 500m2

440.000

Vi sinh ức chế sinh trưởng của nấm bệnh, tuyến trùng rễ

ĐẶT HÀNG NHANH

Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển!

Bấm để gọi
0905.44.1985