Mật Rỉ Đường nuôi cấy vi sinh (can 40kg = 30 lít)

520.000

Bổ sung hệ thống xử lý nước thải, ao nuôi trồng thủy sản, nuôi cấy vi sinh.

ĐẶT HÀNG NHANH

Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển!

Bấm để gọi
0905.44.1985