Chế phẩm sinh học EM•1 gốc – Công nghệ Nhật Bản EMRO (can 20 lít)

1.400.000 1.300.000

Vi sinh vật gôc dùng để chế tạo vi sinh thứ cấp EM2

ĐẶT HÀNG NHANH

Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển!

Bấm để gọi
0905.44.1985